KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

883-011-519

pasja.julii@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

pasja-julii.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Emilia Kowalińska- Andrzejak, JUWI Emilia Kowalińska - Andrzejak, NIP : 6152038543

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu;
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. Istnieje opcja domówienia produktów do zmówienia, które jest możliwe w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia i tylko w przypadku zamówień jeszcze nie przygotowanych do wysyłki (nieopłaconych lub złożonych po godzinie 15:00).

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Płatność elektroniczna za pośrednictwem sklepu.

b) Przelew bankowy na poniższe dane:

Emilia Kowalińska - Andrzejak, os. pomorskie 4b/2 65-001 Zielona Góra

Numer Rachunku: 94 1950 0001 2006 0002 2850 0001

Bank: Idea Bank

c) Płatność przy odbiorze - w przypadku odbioru osobistego bądź przesyłki pobraniowej


2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4

Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienie jest realizowane w ciągu 24-36 godzin od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (dni robocze).


§5

Wysyłka towaru

  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DHL lub Inpost) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
  2. Wysyłka towarów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej realizowana jest tylko po przedpłacie za zamówienie i tylko firmą kurierską. Koszt przesyłki może się zmienić w zalezności od kursu. Klient zostanie powiadomiony o konieczności dopłaty za zamówienie, w przypiadku zmian kosztów przesyłki.

  3. W przypadku przekroczenia gabarytów przesyłki, za którą zapłacił klient, Sklep ma Prawo doliczyć dodatkowe koszty związane z wysyłką więcej niż jednej paczki. 

 

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na własny koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Szczegółowe warunki reklamacji znajdują się w zakładce Reklamacje na stronie sklepu

§7

Zwroty i odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy, bez podania przyczyny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów znajdują się w zakładce "zwroty"

 

§8

 

 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z      ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§11

Akcje promocyjne, rabaty i gratisy

1. Klient po spełnieniu określonych warunków ma prawo skozystania z rabatów i gratisów wynikających z akcji promocyjnych organizowanych przez sklep.

2. Promocje nie łączą się -  Klient ma prawo skorzystania tylko z jednej promocji oferowanej przez sklep. Np. Wykorzystując kod rabatowy, klient nie ma prawa do gratisu. 

3. Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy wpisać udostęnione przez sklep hasło w polu "upusty i rabaty" przy podsumowaniu zamówienia.

4. Gratisy losowe  dodawane są do zamówień przekraczających wartość 150 zł. Koszt wysyłki nie wlicza się do wartości zamówienia. 

5. Informacje o aktualnych akcjach promocyjnych umieszczane są na poratlach spłecznościowych lub/i  na stronie sklepu

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl